poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Poświadczenie dziedziczenia


testament, dziedziczenie łódźW poprzednim artykule pisałem o sądowym stwierdzeniu nabycia spadku, ale nie jest to jedyna możliwość żeby uzyskać prawnie wiążące potwierdzenie kto jest spadkobiercą. Drugą możliwością jaką przewiduje prawo w Polsce jest akt poświadczenia dziedziczenia, czyli dokument wystawiany przez notariusza, który jest równoważny postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Na czym polega akt poświadczenia dziedziczenia i kiedy warto z niego skorzystać – o tym w dzisiejszym wpisie.

wtorek, 9 kwietnia 2019

Stwierdzenie nabycia spadku


adwokat spadki łódźPrawo spadkowe jest jednym z częstszych zagadnień z którym na co dzień stykam się w pracy adwokata, prowadząc kancelarię adwokacką w Łodzi, dlatego dziś kilka słów o stwierdzeniu nabycia spadku. Jest to podstawowe postępowanie związane ze spadkiem, które prawnie określa kto i w jakiej części jest spadkobiercą. Istnieją dwie równorzędne drogi na stwierdzenie nabycia spadku: sądowa i notarialna. O tym z której skorzystać decydują okoliczności danej sprawy, gdyż należy pamiętać, że nie w każdym przypadku notariusz będzie mógł sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. Dzisiejszy wpis dotyczyć będzie sądowego trybu stwierdzenia nabycia spadku.

poniedziałek, 8 kwietnia 2019

Wartość nieruchomości a kredyt hipoteczny


Podział majątku wspólnego po rozwiązaniu małżeństwa jest ostatnim etapem jaki muszą przejść byli współmałżonkowie. Z doświadczenia jako adwokat, mogę zaryzykować twierdzenie, że podział majątku wspólnego wywołuje nierzadko większe emocje niż sam rozwód. Zazwyczaj, głównym składnikiem wspólnego majątku jest nieruchomość (mieszkanie, dom) i ustalenie jego wartości (a co za tym idzie wysokości ewentualnych spłat) jest kluczowe w sprawach o podział majątku wspólnego. Biorąc pod uwagę powszechność kredytów hipotecznych w obrocie powszechnym, można być pewnym, że ilość spraw sądowych, których główny problem będzie ogniskował się wokół wartości nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym będzie stale wzrastać. 

piątek, 5 kwietnia 2019

Nielegalny strajk a odszkodowanie za opóźniony/odwołany lot


  Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 Jedną z głównych przyczyn odwołania albo znacznego opóźnienia lotów są strajki pracowników lotnisk lub załóg samolotowych.  Czy w takim przypadku pasażerom należy się odszkodowanie?
lutego 2004 r. dotyczące odszkodowań i innych uprawnień pasażerów w razie odwołania bądź opóźnienia lotów bez wątpienia ułatwiło pasażerom dochodzenie swoich praw. Jednocześnie wskazane rozporządzenie stało się utrapieniem linii lotniczych, które szukają różnych sposobów, aby unikać wypłat przysługujących pasażerom odszkodowań.

piątek, 15 marca 2019

Najem pojazdu zastępczego z OC sprawcy


odszkodowanie za samochód zastępczy    W razie uszkodzenia pojazdu w wyniku wypadku drogowego lub kolizji, gdy to nie my jesteśmy sprawcami, koszty naprawy zostaną pokryte przez ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) sprawcy zdarzenia. Od chwili uszkodzenia pojazdu do momentu jego naprawy zawsze upływa określony czas, w którym nie możemy korzystać z naszego pojazdu. Nie oznacza to, że jesteśmy wtedy skazani na komunikację publiczną albo uprzejmość osób, które nas będą podwoziły.

piątek, 2 lutego 2018

Wydatki na prowadzenie bloga a koszty uzyskania przychodu

blog podatkiProwadzenie własnego bloga od kilku lat staje się co raz bardziej popularne. Najbardziej poczytne blogi przyciągają licznych reklamodawców, którzy płacą za reklamy wyświetlane na blogu, zamieszczają sponsorowane artykuły czy też oferują twórcom różne produkty w zamian za zamieszczenie ich recenzji. Nic dziwnego zatem, że blogi o modzie, zdrowym stylu życia czy kulinariach powstają niczym grzyby po deszczu. Niestety prowadzenie bloga prawniczego nie wiąże się z takimi profitami, nad czym autor tej strony ubolewa 😉 Żeby blog o szeroko rozumianej tematyce „life style” odniósł sukces niewątpliwie potrzebne są pewne inwestycje, zarówno w elementy techniczne (hosting, domena, grafika) jak i aspekty merytoryczne (np. książki, gry, filmy, bilety wstępu – zwłaszcza na początku prowadzenia działalności, gdy blog nie jest na tyle popularny, żeby reklamodawcy sami dostarczali materiały do recenzji).

wtorek, 23 stycznia 2018

Data uiszczenia wpisu sądowego

Monetia opłata sądowa     Datą uiszczenia wpis sądowego jest dzień złożenia bankowi lub krajowej instytucji płatniczej polecenia przelewu. Datą uiszczenia opłaty sądowej na poczcie jest data przyjęcia tej opłaty. Powyższe wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ostatnie wątpliwości związane z datą uiszczenia wpisu sądowego zapłaconego za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej zostały wyjaśnione przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą 7 sędziów NSA z dnia 22 stycznia 2018 r.  w sprawie o sygn. I  FPS 3/17.

piątek, 12 stycznia 2018

Sąd właściwy w sprawach o ochronę dóbr osobistych

jaki sąd naruszenie dóbr osobistych

„Actor sequitur forum rei – powód idzie za sądem pozwanego” – jest to generalna zasada przy ustalania właściwości sądu w postępowaniu cywilnym. Doznaje ona oczywiście kilku wyjątków, jeden z nich przewidziany w art. 35 k.p.c. i dotyczy ustalania właściwego sądu w sprawach o roszczenie wynikające z czynu niedozwolonego. Zgodnie ze wskazanym przepisem, w tego typu przypadkach powód może wybrać, czy chce wytoczyć powództwo przed sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) pozwanego czy też sąd, w okręgu którego nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Powyższy przepis jest również pomocny przy ustalaniu sądu właściwego w sprawach o ochronę dóbr osobistych.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...