wtorek, 11 kwietnia 2017

Przedawnienie wykroczenia.

Przedawnienie wykroczenia 2017
Przedawnienie w postępowaniu karnym czy wykroczeniowym to jedna z przesłanek umorzenia postępowania. Nic zatem dziwnego, że kwestia przedawnienia wykroczenia jest bardzo istotna. W przypadku wystąpienia przedawnienia postępowania nie można wszcząć, a jeżeli zostało już wszczęte musi zostać umorzone – bez względu na wszystkie inne okoliczności, choćby wina sprawcy nie budziła najmniejszych wątpliwości. Mówiąc o przedawnieniu w wykroczeniach, należy mieć na uwadze 2 sytuacje:

  1. Przedawnienie karalności,
  2. Przedawnienie wykonania orzeczenia.


- o obydwu rodzajach przedawnienia poniżej.


wtorek, 2 sierpnia 2016

Koszty dojazdu pełnomocnika na rozprawę - uchwała SN III CZP 26/16            Obecnie nie budzi już wątpliwości kwestia zasadności zwrotu wydatków obejmujących dojazd na rozprawę, reprezentującego stronę adwokata lub radcę prawnego, którego siedziba kancelarii znajduje się w innej miejscowości niż siedziba sądu (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 33/12, Biul. SN 2012/7/8, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2012 r., III PZP 4/12, Biul. SN z 2012/6/27). Orzecznictwo w tej kwestii należy uznać za ugruntowane. Nie ulega ponadto wątpliwości, iż zwrotu wydatków pełnomocnika z tytułu dojazdu nie ogranicza się do kosztów najtańszego środka transportu. Niekiedy z uwagi na znaczną odległość do siedziby sądu możliwe jest nawet skorzystanie z transportu lotniczego (por. postanowienie SN z dnia 20 kwietnia 2011 r.I CZ 22/11, niepubl.).

            Nie rozstrzygnięta w orzecznictwie Sądu Najwyższego pozostawała jednak kwestia, według jakiego kryterium obliczać wysokość kosztów dojazdu na rozprawę profesjonalnego pełnomocnika. Obserwując orzecznictwo sądów powszechnych można było zauważyć dwie tendencje:

poniedziałek, 30 listopada 2015

Badania lekarskie dla pracowników: rodzaje, terminy i koszty przeprowadzeniaZgodnie z zapisami prawnymi na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zatrudnionym osobom. Jednym z nich jest profilaktyczna opieka zdrowotna, w której zawiera się konieczność przeprowadzania wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich. Komu wydawane są skierowania? Jakie obowiązki w związku z tym ciążą na pracodawcy?

środa, 4 listopada 2015

Warunkowe zawieszenie wykonania kary po nowelizacji kodeksu karnego

kara w zawieszeniuNawałnica zmian jaka weszła w życie w polskim systemie karnym w dniu 1 lipca 2015 r. nie oszczędziła również probacyjnej instytucji jaką jest warunkowe zawieszenie wykonania kary. Jednym z głównych punktów reformy polityki karnej była zmiana (czytaj) zwiększenie dolegliwości orzekanych kar. Jak podają statystyki, w Polsce blisko 70% orzekanych kar to kary pozbawienie wolności, z czego 60% skazanych korzysta z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania kary (M. Królikowski, Wprowadzenie do Zbioru Sądowego, Beck, 2015). Nie bez racji, twórcy reformy karnej wskazują na niewielką dolegliwość kary, która faktycznie nie jest wykonywana, przez co nie jest realizowana ani jej ogólnoprewencyjna ani indywidualnoprewencyjna funkcja. Wobec tego od dnia 1 lipca 2015 r. możliwość zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności uległa znaczącemu ograniczeniu.

sobota, 31 października 2015

Wniosek o skazanie bez rozprawy - 335 k.p.k.

    Wniosek o skazanie bez rozprawy, określany w kodeksie mianem wniosku o wydanie na
posiedzeniu wyroku skazującego  i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar jest jedynym z konsensualnych sposobów zakończenia sprawy karnej. W zasadzie jest to sytuacja "win - win", każda ze stron postępowania karnego zostaje zaspokojona. Oskarżyciel - gdyż uzyskuje wyrok skazujący bez konieczności prowadzenia trwającej latami sprawy w sądzie oraz oskarżony (oczywiście jedynie w przypadku, kiedy nie czuje się niewinny), gdyż może dostać niższą karę, niż dostałby gdyby sprawa zakończyła się w normalnym trybie. Poniższe rozważania są w pełni aktualne, zgodne ze stanem prawnym po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r.

poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Wniosek o obrońcę z urzędu - wzór

obrona z urzędu
Wniosek o obrońcę z urzędu
Jedną z istotniejszych zmian jakie wprowadzono do procedury karnej od 1 lipca 2015 r. jest przyznanie prawa do obrońcy z urzędu każdemu oskarżonemu. Poprzednio obowiązujące przepisy przewidywały jedynie tzw. "prawo ubogiego", czyli o przyznanie obrońcy z urzędu mógł wnioskować jedynie oskarżony, który wykazał, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku istotnego dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Obecnie, zgodnie z art. 80 a par. 1 k.p.k., na wniosek oskarżonego, który nie ma obrońcy z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym obrońcę z urzędu.

sobota, 22 sierpnia 2015

Co grozi za jazdę rowerem pod wpłwywem alkoholu

     Kilka dni temu zamieściłem artykuł dotyczący jazdy samochodem po pijanemu. Dzisiejszy wpis poświęcam wyłącznie zagadnieniu jazdy rowerem pod wpływem alkoholu. Zachęcam do przeczytania artykułu dotyczącego jazdy samochodem "po pijaku", opisałem w nim różnice w znaczeniu pojęć stanów "nietrzeźwości" oraz "po użyciu alkoholu", które to pojęcia mają istotne znaczenie przy omawianiu zagrożeń karnych związanych z jazdą rowerem pod wpływem alkoholu.

W pierwszej kolejności, podkreślić należy, że począwszy od 9 listopada 2013 r., jazda rowerem pod wpływem alkoholu nie jest przestępstwem tylko wykroczeniem. Ustawodawca zmieniając kwalifikację prawną takiego zachowania we właściwy sposób zareagował na niestety dosyć powszechną praktykę orzekania bezwzględnego pozbawienia wolności wobec pijanych rowerzystów, co było niewspółmiernie surowe z karami orzekanymi za przestępstwa innego rodzaju, o znacznie wyższym stopniu społecznej szkodliwości.

piątek, 14 sierpnia 2015

Co grozi za jadę samochodem po pijanemu

jazda pod wpływem alkoholu       Jak pokazują policyjne statystyki, jazda "na podwójnym gazie" wciąż jest poważnym problemem na polskich drogach. Ustawodawca od wielu lat zaostrza sankcje związane z jazdą pod wpływem alkoholu, ostatnia zmiana w zakresie karania nietrzeźwych kierowców miała miejsce w maju 2015 r., dlatego też w niniejszym artykule w zbiorczy sposób przedstawię, jakie konsekwencje prawnokarne wiążą z się z tzw. jazdą po pijaku. Poniższy artykuł dotyczy jedynie kierujących samochodami, o sytuacji rowerzystów jadących pod wpływem alkoholu napiszę następnym razem
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...