poniedziałek, 1 maja 2017

Prawopolis - pierwsza polska gra prawnicza

gra prawniczaNa polskim rynku nie pojawiła się dotychczas żadna gra o tematyce prawniczej. Ani fani gier komputerowych, ani zwolennicy gier planszowych nie znajdą gry, w której wcielalibyśmy się w rolę adwokata, który siłą własnego intelektu wygrywa najtrudniejsze sprawy ;). Dlatego z dużym zainteresowaniem przeczytałem o inicjatywie fundacji Court Watch Polska, która pracuje nad wydaniem Prawopolis - pierwszej polskiej gry prawniczej. Aktualnie Court Watch Polska jest na finalnym etapie prac nad grą i poszukuje środków na wydanie gry. Możecie wesprzeć ten projekt na https://wspieram.to/prawopolis. Wsparcie może przybrać formę pre - order, jeżeli wpłacicie co najmniej 99 zł -otrzymacie grę po jej wydaniu, można oczywiście wpłacać mniejsze kwoty - twórcy wspomną wtedy o Was na swojej stronie.

piątek, 28 kwietnia 2017

Wniosek o uzasadnienie wyroku - wzór

zapowiedź apelacji 2017
Wniosek o uzasadnienie wyroku składa się do sądu, który wydał wyrok. Termin na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku to tydzień od dnia doręczenia wyroku. W przypadku kiedy strona jest reprezentowana przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego tygodniowy termin na sporządzenie wniosku o uzasadnienie wyroku biegnie od dnia ogłoszenia sentencji wyroku.

wtorek, 11 kwietnia 2017

Przedawnienie wykroczenia.

Przedawnienie wykroczenia 2017
Przedawnienie w postępowaniu karnym czy wykroczeniowym to jedna z przesłanek umorzenia postępowania. Nic zatem dziwnego, że kwestia przedawnienia wykroczenia jest bardzo istotna. W przypadku wystąpienia przedawnienia postępowania nie można wszcząć, a jeżeli zostało już wszczęte musi zostać umorzone – bez względu na wszystkie inne okoliczności, choćby wina sprawcy nie budziła najmniejszych wątpliwości. Mówiąc o przedawnieniu w wykroczeniach, należy mieć na uwadze 2 sytuacje:

  1. Przedawnienie karalności,
  2. Przedawnienie wykonania orzeczenia.


- o obydwu rodzajach przedawnienia poniżej.


wtorek, 2 sierpnia 2016

Koszty dojazdu pełnomocnika na rozprawę - uchwała SN III CZP 26/16            Obecnie nie budzi już wątpliwości kwestia zasadności zwrotu wydatków obejmujących dojazd na rozprawę, reprezentującego stronę adwokata lub radcę prawnego, którego siedziba kancelarii znajduje się w innej miejscowości niż siedziba sądu (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 33/12, Biul. SN 2012/7/8, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2012 r., III PZP 4/12, Biul. SN z 2012/6/27). Orzecznictwo w tej kwestii należy uznać za ugruntowane. Nie ulega ponadto wątpliwości, iż zwrotu wydatków pełnomocnika z tytułu dojazdu nie ogranicza się do kosztów najtańszego środka transportu. Niekiedy z uwagi na znaczną odległość do siedziby sądu możliwe jest nawet skorzystanie z transportu lotniczego (por. postanowienie SN z dnia 20 kwietnia 2011 r.I CZ 22/11, niepubl.).

            Nie rozstrzygnięta w orzecznictwie Sądu Najwyższego pozostawała jednak kwestia, według jakiego kryterium obliczać wysokość kosztów dojazdu na rozprawę profesjonalnego pełnomocnika. Obserwując orzecznictwo sądów powszechnych można było zauważyć dwie tendencje:

poniedziałek, 30 listopada 2015

Badania lekarskie dla pracowników: rodzaje, terminy i koszty przeprowadzeniaZgodnie z zapisami prawnymi na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zatrudnionym osobom. Jednym z nich jest profilaktyczna opieka zdrowotna, w której zawiera się konieczność przeprowadzania wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich. Komu wydawane są skierowania? Jakie obowiązki w związku z tym ciążą na pracodawcy?

środa, 4 listopada 2015

Warunkowe zawieszenie wykonania kary po nowelizacji kodeksu karnego

kara w zawieszeniuNawałnica zmian jaka weszła w życie w polskim systemie karnym w dniu 1 lipca 2015 r. nie oszczędziła również probacyjnej instytucji jaką jest warunkowe zawieszenie wykonania kary. Jednym z głównych punktów reformy polityki karnej była zmiana (czytaj) zwiększenie dolegliwości orzekanych kar. Jak podają statystyki, w Polsce blisko 70% orzekanych kar to kary pozbawienie wolności, z czego 60% skazanych korzysta z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania kary (M. Królikowski, Wprowadzenie do Zbioru Sądowego, Beck, 2015). Nie bez racji, twórcy reformy karnej wskazują na niewielką dolegliwość kary, która faktycznie nie jest wykonywana, przez co nie jest realizowana ani jej ogólnoprewencyjna ani indywidualnoprewencyjna funkcja. Wobec tego od dnia 1 lipca 2015 r. możliwość zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności uległa znaczącemu ograniczeniu.

sobota, 31 października 2015

Wniosek o skazanie bez rozprawy - 335 k.p.k.

    Wniosek o skazanie bez rozprawy, określany w kodeksie mianem wniosku o wydanie na
posiedzeniu wyroku skazującego  i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar jest jedynym z konsensualnych sposobów zakończenia sprawy karnej. W zasadzie jest to sytuacja "win - win", każda ze stron postępowania karnego zostaje zaspokojona. Oskarżyciel - gdyż uzyskuje wyrok skazujący bez konieczności prowadzenia trwającej latami sprawy w sądzie oraz oskarżony (oczywiście jedynie w przypadku, kiedy nie czuje się niewinny), gdyż może dostać niższą karę, niż dostałby gdyby sprawa zakończyła się w normalnym trybie. Poniższe rozważania są w pełni aktualne, zgodne ze stanem prawnym po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r.

poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Wniosek o obrońcę z urzędu - wzór

obrona z urzędu
Wniosek o obrońcę z urzędu
Jedną z istotniejszych zmian jakie wprowadzono do procedury karnej od 1 lipca 2015 r. jest przyznanie prawa do obrońcy z urzędu każdemu oskarżonemu. Poprzednio obowiązujące przepisy przewidywały jedynie tzw. "prawo ubogiego", czyli o przyznanie obrońcy z urzędu mógł wnioskować jedynie oskarżony, który wykazał, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku istotnego dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Obecnie, zgodnie z art. 80 a par. 1 k.p.k., na wniosek oskarżonego, który nie ma obrońcy z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym obrońcę z urzędu.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...