czwartek, 21 września 2017

Majątek wspólny małżonków

Zawarcie małżeństwa w istotny sposób wpływa na zmianę stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami. Ustawodawca przewidział dwa podstawowe ustroje majątkowe małżonków: ustrój ustawowy oraz ustroje umowne.  Co prawda nie prowadzi się oficjalnie żadnych statystyk dotyczących ustrojów majątkowych pomiędzy małżonkami, ale bez wątpienia decydowanie najpopularniejszym ustrojem majątkowym jest ustrój ustawowy (ustawowa wspólność majątkowa).

wtorek, 5 września 2017

Wezwanie do zapłaty - wzór doc.

wezwanie do zapłaty wzór pdf doc
Wezwanie do zapłaty - wzór doc
Wezwania do zapłaty, oznaczane często jako przedsądowe wezwania do zapłaty, a czasami dla zwiększenia grozy dodatkowo tytułowane jako „ostateczne” wezwania do zapłaty to pisma powszechnie występujące w obrocie gospodarczym. Co to jest wezwanie do zapłaty, jak je napisać, czy i kiedy trzeba je wysłać, a także jak się zachować w przypadku otrzymania niezasadnego wezwania do zapłaty – o tym wszystkim w dzisiejszym wpisie.

środa, 30 sierpnia 2017

Płatność zbliżeniowa kradzioną kartą bankomatową to kradzież z włamaniem - wyrok SN z 22.03.2017 III KK 349/16.Rozwój nowoczesnych technologii zawsze wyprzedza ustawodawcę. Zmieniający się świat wymaga również niestety reakcji prawnokarnej.  Obecnie większość społeczeństwa posługuje się karatami bankomatowymi nie tylko do wypłaty gotówki ale również do bezpośredniej zapłaty. Jak pokazują statystyki Polska jest w czołówce krajów z największą ilością transakcji bezgotówkowych. Wiążę się z tym co raz powszechniejsze zjawisko kradzieży kart bankomatowych oraz wykonywanie płatności zbliżeniowych, które nie wymagają autoryzacji przy użyciu PIN.
Pojawiło się więc pytanie jak kwalifikować sytuacje, w której złodziej który ukradł kartę bankomatową a następnie posłużył się nią płacąc za zakupy? Czy takie zachowanie jest zwykłą kradzieżą czy może kradzieżą z włamaniem? Od tego jak zostanie zakwalifikowana kradzież zależy wysokość sankcji karnej. „Zwykła” kradzież zagrożona jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, podczas gdy kradzież z włamaniem zagrożona jest karą pozbawienia wolności od 1 do 10 lat. Ponadto w przypadku uznania płatności zbliżeniowej kradzioną kartą bankomatową za kradzież z włamaniem zawsze będzie to przestępstwo, nawet jeżeli wartość samej płatności kwalifikowałaby czyn jako wykroczenie a nie przestępstwo.

poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Spóźniona odpowiedź na apelację w postępowaniu cywilnym.

koszty za II instancję po terminieArtykuł 372 k.p.c. przewiduje możliwość złożenia odpowiedzi na apelację, zakreślając jednocześnie termin dwóch tygodni na jej wniesienie. Czym jest odpowiedź na apelację, czy warto ją składać oraz co się dzieje w przypadku niedochowania terminu na jej złożenie?

Odpowiedź na apelację to nic innego jak pismo procesowe, w którym strona ustosunkowuje się do treści apelacji wywiedzionej przez przeciwnika. Stanowi przede wszystkim polemikę z zarzutami stawianymi w apelacji przez stronę przeciwną, może w niej również zawrzeć własne wnioski - np. o zasądzenie od drugiej strony kosztów postępowania apelacyjnego.

poniedziałek, 1 maja 2017

Prawopolis - pierwsza polska gra prawnicza

gra prawniczaNa polskim rynku nie pojawiła się dotychczas żadna gra o tematyce prawniczej. Ani fani gier komputerowych, ani zwolennicy gier planszowych nie znajdą gry, w której wcielalibyśmy się w rolę adwokata, który siłą własnego intelektu wygrywa najtrudniejsze sprawy ;). Dlatego z dużym zainteresowaniem przeczytałem o inicjatywie fundacji Court Watch Polska, która pracuje nad wydaniem Prawopolis - pierwszej polskiej gry prawniczej. Aktualnie Court Watch Polska jest na finalnym etapie prac nad grą i poszukuje środków na wydanie gry. Możecie wesprzeć ten projekt na https://wspieram.to/prawopolis. Wsparcie może przybrać formę pre - order, jeżeli wpłacicie co najmniej 99 zł -otrzymacie grę po jej wydaniu, można oczywiście wpłacać mniejsze kwoty - twórcy wspomną wtedy o Was na swojej stronie.

piątek, 28 kwietnia 2017

Wniosek o uzasadnienie wyroku - wzór

zapowiedź apelacji 2017
Wniosek o uzasadnienie wyroku składa się do sądu, który wydał wyrok. Termin na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku to tydzień od dnia doręczenia wyroku. W przypadku kiedy strona jest reprezentowana przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego tygodniowy termin na sporządzenie wniosku o uzasadnienie wyroku biegnie od dnia ogłoszenia sentencji wyroku.

wtorek, 11 kwietnia 2017

Przedawnienie wykroczenia.

Przedawnienie wykroczenia 2017
Przedawnienie w postępowaniu karnym czy wykroczeniowym to jedna z przesłanek umorzenia postępowania. Nic zatem dziwnego, że kwestia przedawnienia wykroczenia jest bardzo istotna. W przypadku wystąpienia przedawnienia postępowania nie można wszcząć, a jeżeli zostało już wszczęte musi zostać umorzone – bez względu na wszystkie inne okoliczności, choćby wina sprawcy nie budziła najmniejszych wątpliwości. Mówiąc o przedawnieniu w wykroczeniach, należy mieć na uwadze 2 sytuacje:

  1. Przedawnienie karalności,
  2. Przedawnienie wykonania orzeczenia.


- o obydwu rodzajach przedawnienia poniżej.


wtorek, 2 sierpnia 2016

Koszty dojazdu pełnomocnika na rozprawę - uchwała SN III CZP 26/16            Obecnie nie budzi już wątpliwości kwestia zasadności zwrotu wydatków obejmujących dojazd na rozprawę, reprezentującego stronę adwokata lub radcę prawnego, którego siedziba kancelarii znajduje się w innej miejscowości niż siedziba sądu (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 33/12, Biul. SN 2012/7/8, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2012 r., III PZP 4/12, Biul. SN z 2012/6/27). Orzecznictwo w tej kwestii należy uznać za ugruntowane. Nie ulega ponadto wątpliwości, iż zwrotu wydatków pełnomocnika z tytułu dojazdu nie ogranicza się do kosztów najtańszego środka transportu. Niekiedy z uwagi na znaczną odległość do siedziby sądu możliwe jest nawet skorzystanie z transportu lotniczego (por. postanowienie SN z dnia 20 kwietnia 2011 r.I CZ 22/11, niepubl.).

            Nie rozstrzygnięta w orzecznictwie Sądu Najwyższego pozostawała jednak kwestia, według jakiego kryterium obliczać wysokość kosztów dojazdu na rozprawę profesjonalnego pełnomocnika. Obserwując orzecznictwo sądów powszechnych można było zauważyć dwie tendencje:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...