piątek, 2 lutego 2018

Wydatki na prowadzenie bloga a koszty uzyskania przychodu

blog podatkiProwadzenie własnego bloga od kilku lat staje się co raz bardziej popularne. Najbardziej poczytne blogi przyciągają licznych reklamodawców, którzy płacą za reklamy wyświetlane na blogu, zamieszczają sponsorowane artykuły czy też oferują twórcom różne produkty w zamian za zamieszczenie ich recenzji. Nic dziwnego zatem, że blogi o modzie, zdrowym stylu życia czy kulinariach powstają niczym grzyby po deszczu. Niestety prowadzenie bloga prawniczego nie wiąże się z takimi profitami, nad czym autor tej strony ubolewa 😉 Żeby blog o szeroko rozumianej tematyce „life style” odniósł sukces niewątpliwie potrzebne są pewne inwestycje, zarówno w elementy techniczne (hosting, domena, grafika) jak i aspekty merytoryczne (np. książki, gry, filmy, bilety wstępu – zwłaszcza na początku prowadzenia działalności, gdy blog nie jest na tyle popularny, żeby reklamodawcy sami dostarczali materiały do recenzji).

wtorek, 23 stycznia 2018

Data uiszczenia wpisu sądowego

Monetia opłata sądowa     Datą uiszczenia wpis sądowego jest dzień złożenia bankowi lub krajowej instytucji płatniczej polecenia przelewu. Datą uiszczenia opłaty sądowej na poczcie jest data przyjęcia tej opłaty. Powyższe wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ostatnie wątpliwości związane z datą uiszczenia wpisu sądowego zapłaconego za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej zostały wyjaśnione przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą 7 sędziów NSA z dnia 22 stycznia 2018 r.  w sprawie o sygn. I  FPS 3/17.

piątek, 12 stycznia 2018

Sąd właściwy w sprawach o ochronę dóbr osobistych

jaki sąd naruszenie dóbr osobistych

„Actor sequitur forum rei – powód idzie za sądem pozwanego” – jest to generalna zasada przy ustalania właściwości sądu w postępowaniu cywilnym. Doznaje ona oczywiście kilku wyjątków, jeden z nich przewidziany w art. 35 k.p.c. i dotyczy ustalania właściwego sądu w sprawach o roszczenie wynikające z czynu niedozwolonego. Zgodnie ze wskazanym przepisem, w tego typu przypadkach powód może wybrać, czy chce wytoczyć powództwo przed sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) pozwanego czy też sąd, w okręgu którego nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Powyższy przepis jest również pomocny przy ustalaniu sądu właściwego w sprawach o ochronę dóbr osobistych.

czwartek, 21 września 2017

Majątek wspólny małżonków

Zawarcie małżeństwa w istotny sposób wpływa na zmianę stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami. Ustawodawca przewidział dwa podstawowe ustroje majątkowe małżonków: ustrój ustawowy oraz ustroje umowne.  Co prawda nie prowadzi się oficjalnie żadnych statystyk dotyczących ustrojów majątkowych pomiędzy małżonkami, ale bez wątpienia decydowanie najpopularniejszym ustrojem majątkowym jest ustrój ustawowy (ustawowa wspólność majątkowa).

wtorek, 5 września 2017

Wezwanie do zapłaty - wzór doc.

wezwanie do zapłaty wzór pdf doc
Wezwanie do zapłaty - wzór doc
Wezwania do zapłaty, oznaczane często jako przedsądowe wezwania do zapłaty, a czasami dla zwiększenia grozy dodatkowo tytułowane jako „ostateczne” wezwania do zapłaty to pisma powszechnie występujące w obrocie gospodarczym. Co to jest wezwanie do zapłaty, jak je napisać, czy i kiedy trzeba je wysłać, a także jak się zachować w przypadku otrzymania niezasadnego wezwania do zapłaty – o tym wszystkim w dzisiejszym wpisie.

środa, 30 sierpnia 2017

Płatność zbliżeniowa kradzioną kartą bankomatową to kradzież z włamaniem - wyrok SN z 22.03.2017 III KK 349/16.Rozwój nowoczesnych technologii zawsze wyprzedza ustawodawcę. Zmieniający się świat wymaga również niestety reakcji prawnokarnej.  Obecnie większość społeczeństwa posługuje się karatami bankomatowymi nie tylko do wypłaty gotówki ale również do bezpośredniej zapłaty. Jak pokazują statystyki Polska jest w czołówce krajów z największą ilością transakcji bezgotówkowych. Wiążę się z tym co raz powszechniejsze zjawisko kradzieży kart bankomatowych oraz wykonywanie płatności zbliżeniowych, które nie wymagają autoryzacji przy użyciu PIN.
Pojawiło się więc pytanie jak kwalifikować sytuacje, w której złodziej który ukradł kartę bankomatową a następnie posłużył się nią płacąc za zakupy? Czy takie zachowanie jest zwykłą kradzieżą czy może kradzieżą z włamaniem? Od tego jak zostanie zakwalifikowana kradzież zależy wysokość sankcji karnej. „Zwykła” kradzież zagrożona jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, podczas gdy kradzież z włamaniem zagrożona jest karą pozbawienia wolności od 1 do 10 lat. Ponadto w przypadku uznania płatności zbliżeniowej kradzioną kartą bankomatową za kradzież z włamaniem zawsze będzie to przestępstwo, nawet jeżeli wartość samej płatności kwalifikowałaby czyn jako wykroczenie a nie przestępstwo.

poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Spóźniona odpowiedź na apelację w postępowaniu cywilnym.

koszty za II instancję po terminieArtykuł 372 k.p.c. przewiduje możliwość złożenia odpowiedzi na apelację, zakreślając jednocześnie termin dwóch tygodni na jej wniesienie. Czym jest odpowiedź na apelację, czy warto ją składać oraz co się dzieje w przypadku niedochowania terminu na jej złożenie?

Odpowiedź na apelację to nic innego jak pismo procesowe, w którym strona ustosunkowuje się do treści apelacji wywiedzionej przez przeciwnika. Stanowi przede wszystkim polemikę z zarzutami stawianymi w apelacji przez stronę przeciwną, może w niej również zawrzeć własne wnioski - np. o zasądzenie od drugiej strony kosztów postępowania apelacyjnego.

poniedziałek, 1 maja 2017

Prawopolis - pierwsza polska gra prawnicza

gra prawniczaNa polskim rynku nie pojawiła się dotychczas żadna gra o tematyce prawniczej. Ani fani gier komputerowych, ani zwolennicy gier planszowych nie znajdą gry, w której wcielalibyśmy się w rolę adwokata, który siłą własnego intelektu wygrywa najtrudniejsze sprawy ;). Dlatego z dużym zainteresowaniem przeczytałem o inicjatywie fundacji Court Watch Polska, która pracuje nad wydaniem Prawopolis - pierwszej polskiej gry prawniczej. Aktualnie Court Watch Polska jest na finalnym etapie prac nad grą i poszukuje środków na wydanie gry. Możecie wesprzeć ten projekt na https://wspieram.to/prawopolis. Wsparcie może przybrać formę pre - order, jeżeli wpłacicie co najmniej 99 zł -otrzymacie grę po jej wydaniu, można oczywiście wpłacać mniejsze kwoty - twórcy wspomną wtedy o Was na swojej stronie.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...