niedziela, 18 listopada 2012

Prawo pracy. Wniosek o urlop wypoczynkowy


wniosek urlopowyWniosek o urlop wypoczynkowy to najprzyjemniejszy wniosek jaki pracownik kieruje do pracodawcy. Wniosek, w języku potocznym nazywany zatytułowany niekiedy "Podanie o urlop" nie wymaga szczególnej formy. Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu(jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat) albo 26 dni urlopu (jeżeli jest zatrudniony powyżej 10 lat). Co ważne, do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się okres nauki (szkoła musi zostać ukończona), według następującego schematu:

1) zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2)  średnia szkoła zawodowa - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3)   średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
4)   średnia szkoła ogólnokształcąca - 4 lata,
5)   szkoła policealna - 6 lat,
6)   szkoła wyższa - 8 lat.

Okresy o których mowa wyżej, nie podlegają sumowaniu.


wniosek o urlop wypoczynkowy
Wniosek o urlop wypoczynkowy


Poniżej wzór wniosku do pracodawcy o udzielenie urlopu wypoczynkowego:1 komentarz:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...