wtorek, 5 września 2017

Wezwanie do zapłaty - wzór doc.

wezwanie do zapłaty wzór pdf doc
Wezwanie do zapłaty - wzór doc
Wezwania do zapłaty, oznaczane często jako przedsądowe wezwania do zapłaty, a czasami dla zwiększenia grozy dodatkowo tytułowane jako „ostateczne” wezwania do zapłaty to pisma powszechnie występujące w obrocie gospodarczym. Co to jest wezwanie do zapłaty, jak je napisać, czy i kiedy trzeba je wysłać, a także jak się zachować w przypadku otrzymania niezasadnego wezwania do zapłaty – o tym wszystkim w dzisiejszym wpisie.Polski ustawodawca nie reguluje szczegółowo kwestii wezwania do zapłaty, pozostawiając w tym względzie pełną swobodę.

Zgodnie z art. 455 k.c.:


„Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.”Ponadto, należy mieć na względzie treść art. 476 k.c.:


„Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”


Jak dostrzeże wprawne oko czytelnika, w kontekście wezwanie do zapłaty należy odróżnić sytuację w której został wyznaczony termin na spełnienie świadczenia od takiej gdy nie wyznaczono takiego terminu.


Jeżeli termin spełnienia świadczenia jest oznaczony – w praktyce taka sytuacja ma miejsce w 99% przypadków (np. wskazanie terminu płatności na fakturze albo zamówieniu) nie ma konieczności wysyłania wezwania do zapłaty, bo dłużnik doskonale wie, kiedy powinien zapłacić. Jeżeli upłynął termin płatności, można choćby następnego dnia skierować pozew do sądu, bez konieczności wcześniejszego wysyłania wezwania do zapłaty. W takim przypadku wezwanie do zapłaty jest jedynie wyrazem dobrej woli wierzyciela, niejako ostatnią szansą dla dłużnika na spełnienie świadczenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów postępowania sądowego, które niekiedy mogą przekraczać wartość samego świadczenia.Inaczej sytuacja wygląda, gdy strony nie określiły terminu spełnienia świadczenia (np. A udziela B pożyczki, którą B odda „przy okazji”). W przypadku gdy termin spełnienia świadczenia nie został przez strony określony, wezwanie do zapłaty powoduje przekształcenie zobowiązania bezterminowego w zobowiązanie terminowe. We wskazanym przykładzie, A najpierw musi wezwać B do zwrotu pożyczki w określonym terminie, a dopiero po jego bezskutecznym upływie będzie mógł skierować sprawę do sądu bez narażenia się na ryzyko przegrania kosztów procesu.

Wezwanie do zapłaty – forma


Jak już wspomniano, prawo nie  przewiduje formy jaką powinno przybrać wezwanie do zapłaty, co oznacza, iż może być ona dowolna. Powyższe nie wyklucza nawet formy ustnej, ale ze względów dowodowych oczywiście najpewniejsza jest forma pisemna. W wezwaniu należy dokładnie określić  świadczenie jakiego domagamy się od dłużnika oraz termin na jego spełnienia. Termin powinien być oznaczony w sposób rozsądny, a więc obiektywnie umożliwiający jego zachowanie. Wezwanie do zapłaty powinno być tak skonstruowane, żeby wynikało z niego:
- kto wzywa,
- kogo wzywa,
- z jakiego powodu wzywa,
- do czego wzywa,
- w jakim terminie wezwanie ma być wykonane.
Poniżej zamieszczam prosty wzór wezwania do zapłaty z tytułu nieuregulowania należności w terminie:
Wzór wezwania do zapłaty można pobrać klikając TU

A co w sytuacji kiedy otrzymujemy niesłusznie wezwanie do zapłaty ?
Taka możliwość w czasach gdy coraz agresywniej działają firmy windykacyjne jest niestety całkiem realna. W takiej sytuacji oczywiście najlepiej skontaktować się z prawnikiem, który oceni sytuacje i podpowie dalsze kroki. Nawet jeśli  na pierwszy rzut oka wydaje się, że świadczenie objęte wezwaniem jest zasadne, może okazać się, że roszczenie o nie uległe przedawnieniu. Dlatego tylko przypadku gdy jesteśmy absolutnie pewni bezzasadności wezwania do zapłaty można spokojnie je zignorować. Bez skierowania sprawy do sądu nadawca wezwania nie możliwości wyegzekwowania czegokolwiek. A skoro wezwanie do zapłaty było bezpodstawne w sądzie udowodnimy nasze racje.

Jeżeli macie pytania dotyczące konieczności sporządzenia wezwania do zapłaty albo otrzymaliście wezwanie do zapłaty i nie wiecie jak zareagować, piszcie na: prawniczy.blog@gmail.com

Piotr Majewski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...