wtorek, 30 kwietnia 2013

Skarga na czynności komornika - wzór

skarga na czynności komornika - wzórSkarga na czynności komornika to szczególny środek zaskarżenia, który przysługuje na każdą czynność (ale też i zaniechanie) komornika (art. 767 kpc). Skarga na czynności komornika przysługuje stronie jak również innym osobom, których prawa przez czynność lub zaniechanie komornika zostały naruszone lub zagrożone.Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym, co do zasady wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego.

Skarga na czynności komornika - porady praktyczne:

  • elementy: skarga na czynności komornika to pismo procesowe, tym samym powinna spełniać ogólne warunki pisma procesowego (art. 126 kpc): oznaczenie sądu, oznaczenie stron, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku (mówiąc w dużym uproszczenie - to czego się domagamy wraz z uzasadnieniem), podpis, wymienienie załączników. Ponadto, należy wskazać jaką czynność komornika skarżymy (albo zaniechanie jakiej czynności), wniosek o zmianę,uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Wzór skargi na czynności komornika zamieszczam poniżej.
  • skargę składamy w sądzie rejonowy składamy do sądu przy którym działa komornik.
  • skargę na czynności komornika wnosi się w terminie tygodniowym od: daty czynności (gdy strona była przy niej obecna), dnia zawiadomienia albo dowiedzenia się o czynności (gdy brak było zawiadomienia. Skargę na zaniechanie czynności przez komornika wnosi się w również terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być wykonana.
  • skarga na czynności komornika podlega opłacie - 100 zł (na rachunek sądu rejonowego do którego wnosimy skargę). Potwierdzenie uiszczenia opłaty najlepiej dołączyć do skargi.
  • do skargi należy dołączyć jej odpis. 

Wzór skargi na czynności komornika w formacje *.doc możecie pobrać z linka:

Skarga na czynności komornika - wzór


skarga wierzyciela na czynności komornika wzór
Skarga na czynności komornika - wzór

1 komentarz:

  1. A jak powinna wyglądać skarga, jeżeli istotą sprawy jest wniosek o wstrzymanie egzekucji do czasu wyjaśnienia sprawy (zostanie złożony sprzeciw od nakazu zapłaty, którego dotyczy egzekucja wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu)?

    OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...